Garantie

Als betrouwbaar klusbedrijf geeft Gerard’s Klusbus garantie op de verrichte werkzaamheden.

VLOK

Gerard’s Klusbus onderwerpt zich aan de reglementen van de Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK). Die branchevereniging spant zich ook in voor de opdrachtgevers van klussen. De aansluiting bij de VLOK biedt de klant duidelijke voordelen en garanties. Er wordt gewerkt volgens vastgelegde en vooraf beschikbare uitvoeringsvoorwaarden.

Indien gewenst worden opdrachten duidelijk omschreven op het Opdrachtformulier en het formulier Meer- en Minderwerk.

Geschillencommissie Klussenbedrijven

Dit alles draagt bij aan het voorkomen van geschillen. Mochten die toch ontstaan dan kunnen ze worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie Klussenbedrijven. De VLOK staat garant voor het nakomen van een uitspraak van de Geschillencommissie.

Bezoek de website van de VLOK voor meer informatie en voor het downloaden van uitvoeringsvoorwaarden en de eerder genoemde formulieren.

VLOK_logo